Reagentai

Reagentas yra pradinė medžiaga cheminių reakcijų metu. Jie reaguoja į medžiagas, kurios suformuotos iš produktų reakcijos metu.. Daugelis chemijos reakcijos yra grįžtamosios, tai reiškia, kad minėtos medžiagos, gali būti ir reagentai arba produktu, priklausomai nuo reakcijos veikimo krypties. Kita vertus, reagentai padeda atpažinti medžiagas, kurios yra eksperimentiniu būdu įdėtos į mišinį / tirpalą.